Categories
Prosjekt

Verdikjeden for hydrogen fra vindenergi

Smøla er et øysamfunn som ligger i Møre og Romsdal. Gjennom fremsyn, ambisjoner og tett samarbeid mellom offentlige og private virksomheter, har Smøla etablert seg som en pionér innen vindkraft på land. Vindparken på Smøla var Europas største da den åpnet i 2005, og Norges største inntil 2017. 

Kraftkabelen mellom Smøla og fastlandet har nå nådd sin kapasitet, noe som hindrer muligheten for å utvide kapasiteten til vindparken ytterligere. En ny eksportkraftkabel fra øya til fastland er vurdert å være for dyr. 

Smøla rapport
Klikk her for å laste ned rapporten

Samtidig har Smøla mål om å redusere klimautslippene fra transport, som hurtigfergen og bussene står for en stor andel av.

Endrava gjennomførte i samarbeid med Hyon og JC Gjerløw Consult en teknoøkonomisk studie av mulige konsepter for hydrogenverdikjeder, alle basert rundt produksjon av hydrogen fra Smølas vindpark.

Analysen vår viser at, med visse forbehold, bør hydrogen produseres på Smøla. Vi baserer denne konklusjonen på tre hovedgrunner: Fra et etterspørselsperspektiv eksisterer betydelige og forutsigbare kunder på Smøla som teknisk sett kunne konvertere til hydrogen. Fra et forsyningssperspektiv kan hydrogenverdikjeden på Smøla gjøres konkurransedyktig. Fra et miljø- og sikkerhetsperspektiv er hydrogen fra fornybar energi godt posisjonert til å erstatte diesel med tilsvarende sterkt potensial for utslippsreduksjoner.

Beliggenheten til vindparken og de to områdene for produksjon og distribusjon av hydrogen på Smøla.

Disse jobbet på prosjektet:

Eric Rambech
Valentin Vandenbussche
JC Gjerløw Consult

HYON