Håndbok i klimadulting – En guide for å få folk med på endring

Vaner må endres på alle nivåer i samfunnet, skal vi klare å legge om til en klimarobust utvikling. Tiår med forskning og erfaring har vist at mer informasjon ikke er nok for å endre atferd – vi må gjøre klimavennlige valg så enkle, attraktive og praktiske at vi ikke kan motstå dem. Å nudge betyr …

Beregning av livssyklusutslippet til lastebiler

Sammenligning av ulike drivstoff for lastebiler gir bare mening når man ser på hele livssyklusen til kjøretøyet: fra produksjon til bruk og avhendelse. For dette prosjektet utviklet vi en modell for å beregne klimagassutslippet til en rekke drivlinjer for lastebiler gjennom hele livssyklusen til kjøretøyene. Modellen vår gjør det mulig å sammenligne klimagassavtrykket til drivstoff …