Beregning av livssyklusutslippet til lastebiler

Sammenligning av ulike drivstoff for lastebiler gir bare mening når man ser på hele livssyklusen til kjøretøyet: fra produksjon til bruk og avhendelse. For dette prosjektet utviklet vi en modell for å beregne klimagassutslippet til en rekke drivlinjer for lastebiler gjennom hele livssyklusen til kjøretøyene. Modellen vår gjør det mulig å sammenligne klimagassavtrykket til drivstoff …