Hopp til innholdet
Hjem » Potensialet for karbonfangst og lagring fra avfallsforbrenning

Potensialet for karbonfangst og lagring fra avfallsforbrenning

Det er økende interesse for potensialet for å fange CO2 fra avfallsforbrenningsanlegg («waste to energy») i Europa, og trygt lagre det. Men hvor mange av disse anleggene er det i Europa, hvor mye CO2 slipper de ut og hvor mye kan fanges?

CEWEP, Confederation of European Waste to Energy Plants, har en oversikt over anleggene i Europa, som vi viser på kartet nedenfor.

Avfallsforbrenningsanlegg i Europa i 2018, basert på data fra CEWEP. Boblestørrelsen representerer anleggets kapasitet

I 2018 var det 492 avfallsforbrenningsanlegg i Europa, med en total kapasitet på 96 millioner tonn avfall per år.

For hver tonn avfall som forbrennes er det omtrent 1 tonn CO2 som slippes ut (figur til høyre). Derfor estimerer vi de årlige CO2-utslippene fra WtE-anlegg i Europa til 96 millioner tonn CO2.

Dette inkluderer både fossile og biogene CO2 utslipp.

Korrelasjon mellom avfallskapasitet og CO2-utslipp for 252 WtE-anlegg i Europa (kilde: Endrava, basert på data fra CEWEP og CaptureMap)

Anleggene er spesielt interessant sett fra et byperspektiv. Våre beregninger viser at minst halvparten av de europeiske avfallsforbrenningsanleggene ligger innenfor 25 km fra en stor by (minst 100 000 innbyggere). Flere og flere byer setter ambisiøse klimamål, og utslipp fra avfallsforbrenning kommer i veien for å nå nesten nullutslipp for byer. Et eksempel er Oslo kommune, med et mål om 95 % utslippsreduksjon innen 2030, og med to forbrenningsanlegg som står for omtrent 20 % av Oslos klimagassutslipp. Det er ingen overraskelse at Oslo er en av de mest ambisiøse byene i verden når det gjelder reduksjoner av utslipp av klimagasser, og samtidig i forkant med implementering av CCS på avfallsforbrenning. Karbonfangst på avfallsforbrenning tilbyr en løsning for å drastisk redusere byers utslipp og samtidig løse problemer knyttet til andelen av restavfall som ikke kan gjenvinnes.

Men hva er potensialet for karbonfangst og -lagring fra avfallsforbrenning i Europa? Våre data fra CaptureMap viser at omtrent halvparten av alle anleggene, de største, er ansvarlige for ca. 80 % av CO2-utslippene. Det ville være et godt sted å starte hvis man ønsker å redusere disse utslippene effektivt. I gjennomsnitt slipper disse store anleggene ut 285 000 tonn CO2 per anlegg per år, noe mindre enn utslippene ved anlegget i Oslo, men fortsatt godt egnet for karbonfangst.

Store avfallsforbrenningsanlegg i CaptureMap. Boblestørrelsen representerer anleggets CO2 utslipp

Omtrent halvparten av utslippene fra avfallsforbrenning er biogen CO2, altså CO2 fra forbrenning av biomasse, som er klimanøytralt. Ved å fange og trygt lagre denne CO2, kan byer oppnå karbon-negative utslipp, som vil være nødvendig for at verden skal nå våre mål for reduksjon av klimagasser på lengre sikt.

For byene selv kan dette være en perfekt mulighet til å kompensere for andre utslippssektorer som vil være vanskeligere å redusere.

Andel biogen CO2 fra 85 avfallsforbrenningsanlegg i Europa (grønt), med i gjennomsnitt 56 % CO2 fra biomasse.

Testing ved fangstpilotprosjektet ved Fortum Oslo Varme har vist at minst 90 % av CO2-utslippene kan fanges opp, med eksisterende teknologi. Ved å bruke teknologien på alle Europas største anlegg kan man fange mer enn 70 millioner tonn CO2 per år, hvorav mer enn halvparten ville bio-CCS med negative utslipp. Å bruke det på alle Europas WtE-anlegg vil øke den totale fangsten til mer enn 80 millioner tonn CO2 per år.