Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Endrava samler inn og bruker personopplysninger.

Endrava, ved ansvarlig redaktør, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Behandling av personopplysninger på endrava.no

Webansvarlig har det daglige ansvaret for Endravas behandlinger av personopplysninger på endrava.no, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.
Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av web høsting leverandøren (Domeneshop AS). Det er kun Endrava som har tilgang til opplysningene som samles inn.

Nettstatistikk

Endrava samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på endrava.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.
Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt. Enkelte opplysninger om de avidentifiserte IP-adressene blir behandlet på individ-nivå, men alle disse opplysningene blir automatisk slettet etter 14 måneder.

Vi bruker analyseverktøyen Google Analytics på vårt nettsted.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Disse cookiene tillater oss å skille deg fra andre brukere av nettstedet. Denne gjenkjenningen hjelper oss til å gi deg en best mulig opplevelse når du blar igjennom vår nettside. Det gir oss også muligheten til å gjøre nettstedet vårt bedre ved å forbedre innholdet vi tilbyr.
Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

Følgende informasjonskapsler brukes på endrava.no:

  • "_ga" Brukes for å samle inn statistikk til Google Analytics, utløper etter 2 år
  • "_gid" Brukes for å samle inn statistikk til Google Analytics, utløper etter 24 timer
  • "_gat" Brukes for å begrense antall forespørsler til Google Analytics, utløper etter 1 minutt

Slik administrerer du informasjonskapsler (nettvett.no)

Nyhetsbrev

Endrava sender ut nyhetsbrev en gang i uka via e-post. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet og har en egen personvernerklæring. E-postadressen lagres i en egen database og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv. Vi vil aldri dele din e-postadresse med andre. Du kan velge om du vil oppgi navnet ditt når du registrerer deg.

Tilgang til data