Klimareisen for private selskaper

Endrava heier på alle selskaper som ønsker å spille en positiv rolle i klimaomstillingen. Klimaproblemet byr på både risiko og muligheter, og vi vil at din bedrift skal bli en av vinnerne i det grønne skiftet. Derfor hjelper vi gjerne din virksomhet på hele eller deler av klimareisen dere skal gjennom. 

Endravas klimareise viser et helhetlig klimaarbeid, fra å forstå hvor dere er i dag, via mål og strategi, og til å finne og iverksette tiltak som gir reelle kutt i utslippene. Vi skreddersyr klimareisen til behovene til akkurat din virksomhet.

Endravas klimareise

Klimaregnskap

Hva er selskapets klimafotavtrykk? Et klimaregnskap gir en oversikt over bedriftens årlige utslipp av klimagasser. Utslippene fordeles på aktivitetene bedriften har, for eksempel produksjon av varer, varetransport, jobbreiser, IKT og lokaler. Regnskapet viser hvor bedriften har mest utslipp, og hvor det bør kuttes.

Endrava forholder seg til metodikken i GHG-protokollen (Greenhouse Gas Protocol), hvor utslipp deles inn i Scope 1, 2 og 3-utslipp. 

Endrava lager både overordnede og grove fotavtrykksanalyser, og mer detaljerte klimaregnskap. Ta kontakt for å finne ut hva som er den beste løsningen for akkurat dere. 

Markedsanalyse

Hvilke muligheter og krav fins der ute? Endrava kartlegger markedet for grønne løsninger som er relevante for ditt selskap. Denne kunnskapen hjelper selskaper som vil kutte egne klimagassutslipp med å ta strategiske beslutninger, og selskaper som vil skape nye verdikjeder med forretningsutvikling.

Endrava gjennomfører intervjuer, analyserer tilgjengelig kunnskap og utvikler databaser for å danne et fullstendig bilde av dagens muligheter.

«Endrava gjorde en kartlegging av Oslo kommunes maskinpark for utviklings- og kompetanseetaten. Dette arbeidet er nå et verdifullt bidrag inn i det målrettede arbeidet med å skifte ut Oslo kommunes maskinpark til nullutslipp innen 2025. Vi opplevde Endrava som svært effektive, grundige, systematiske og løsningsorienterte. De forsto raskt våre behov, var lette å samarbeide med og løste oppdraget på en forbilledlig måte.«

Guro Bøe Wensaas – fagansvarlig bærekraftig bygg og anlegg i UKE, Oslo kommune

Klimastrategi

Hvordan skal ditt selskap jobbe med klima? Endrava hjelper selskaper med klimastrategi. Selskaper som tar klimarisiko på alvor og ser etter nye muligheter vil bli vinnerne i det grønne skiftet. En klimastrategi sikrer et selskap framtidig konkurransekraft og lønnsomhet.

For å være relevant for morgendagens kunder og ansatte er det avgjørende å koble forretningsstrategi og klimastrategi tett sammen, og sørge for at din forretningsmodell står seg i en verden på vei mot netto null. 

Endrava tilbyr alt fra kursing i klimastrategi til fullstendig klimastrategiarbeid. Vi hjelper til med å sette mål som er i tråd med prinsippene til Science-Based Targets initiative.

Klimaløsninger

Hvordan kan selskapet ditt best kutte utslipp? Basert på hvilke aktiviteter selskapet har og tett dialog med dere, finner Endrava fram til tiltakene som vil være mest effektive og samtidig realistiske for å kutte klimagassutslipp. 

Endrava bistår med å identifisere relevante tiltak, beregne klimaeffekt og sette løsningene ut i livet.

Klimastyring

Hva skal til for at klimaarbeidet faktisk gjennomføres og bærer frukter? Endrava gir råd for klimastyring i et selskap. Det handler om å få klima inn som del av selskapets ordinære drift, og sørge for at klimaarbeidet settes ut i livet og følges opp.

Endrava hjelper med klimastyring gjennom blant annet å kartlegge modenheten i selskapet, tilby maler for planlegging, roller og ansvar og gi workshops og kurs for å styrke forankring og forståelse av klimaarbeidet innad i bedriften.

Vil du vite mer om klimareisen?