Categories
Data Prosjekt

Identifisering av CO2 for fangst og lagring i Europa

Utslipp av karbondioksid finnes, dessverre, så å si overalt i verden. Det er derimot krevende å finne kilder til CO2-utslipp som er store nok til å fanges og lagres.

Karbondioksid slippes ut overalt i Europa, men hvilke av disse utslippene kan man fange og lagre?

Store kraftverk og industri- og forbrenningsanlegg er typisk gode kandidater for karbonfangst og -lagring, siden de slipper ut store mengder CO2 på faste steder. I 2017 fantes det cirka 2000 slike anlegg i Europa, og hvert av dem slapp ut mer enn 100 000 tonn CO2 årlig.

Endrava har kartlagt hvert anlegg i dataanalyseverktøyet vårt, CaptureMap. Norsk olje og gass støttet den første utviklingen av verktøyet.

CaptureMap viser at 1 644 millioner tonn COkom fra store utslippskilder i 2017, noe som utgjør 38 prosent av europeiske klimagassutslipp. Beregningene våre viser at 1 337 millioner tonn av disse utslippene kan fanges, fra cirka 1 800 anlegg i Europa. Dette representerer omlag en tredjedel av alle klimagassutslippene i Europa i 2017.

1800 anlegg i Europa kan i teorien iverksette karbonfangst, noe som ville gjøre det mulig å lagre 1 337 millioner tonn CO2 i året, ca. 30 prosent av Europas klimagassutslipp.

Verktøyet vårt gjør det mulig å finne kandidater for pilotering og oppskalering av karbonfangst i Europa, og brukes allerede av Northern Lights-prosjektet til dette formålet. Verktøyet inneholder metadata om hvert utslippssted, avstander til sjø og til potensielle lagringsterminaler, potensielt viktige klynger av utslipp, samt oversikt over kyst- og innlandshavner i Europa.

Illustrasjon av CO2-databasen

Disse jobber på prosjektet:

Valentin Vandenbussche
Sigrid Møyner Hohle
Eric Rambech