Klimagassdata og -verktøy

Hos Endrava tar vi en faktabasert, datadrevet tilnærming for å komme med anbefalinger. Klimarelaterte beslutninger kan ha store konsekvenser for driften i selskapet og måten vi lever livene våre på. Vi vil derfor at våre kunder skal ta sine beslutninger basert på den beste tilgjengelige kunnskapen.

Kunnskap fordrer data. Men selv om det finnes nok av klimadata der ute, er mye av det dessverre ikke så lett tilgjengelig. Med dette mener vi egnet for beslutninger, på en lettfattelig måte, for ikke-tekniske personer. Innsikt er ofte skjult i komplekse Excel-regneark, eller verre, låst i vanskelig å bruke, utdatert programvare eller nettsteder. Vi fjerner disse barrierene ved å hjelpe våre kunder med å samle inn, behandle og presentere data på en måte som er lett tilgjengelig og forståelig for de fleste. Slik transformerer vi komplisert informasjon til beslutningsstøtte.

Vi forstår dataene

Vi er et tverrfaglig team med bakgrunn innen forskning, ingeniørfag og rådgivning. Gjennom denne tverrfagligheten og erfaring med forskjellige organisasjoner har vi gradvis bygget opp en forståelse av utslippsdataene og prosessen med å lage de. Dermed forstår vi også vitenskapen bak dataene vi jobber med.

Noe av er også produsert av oss, gjennom arbeid med beregninger av klimagassutslipp for olje- og gassektoren, rapportering til myndigheter (f.eks. EU ETS-kvoter), når vi samler og kvalitetssikrer dataene (f.eks. NOx- fondet og prosessindustriens SOx-fond), og når vi sammenfatter og formidler resultatene. I sum forstår vi dataene, metodikken som er brukt for å få tak i dem og hva de kan brukes (og ikke brukes) til.

Vi har verktøyene for å samle inn og analysere dataene

En god dag på jobben er når noen sender oss et velorganisert Excel-regneark å jobbe med. Men livet er ikke alltid så enkelt, og i løpet av årene har vi utviklet egne skript og verktøy for å samle inn og behandle data. Vi bruker Python eller VBA for å koble til API-er, vi automatiserer datahøsting fra nettet og ganske enkelt formaterer datatabeller til noe mer passende for verktøyene våre. Vi analyserer og foredler dataene videre ved å finne nye forbindelser mellom datasett, og ved å behandle geografiske data i dedikerte verktøy (f.eks. Geografiske informasjonssystemer – GIS).

Vi gjør dataene til meningsfull innsikt

For å være rett på sak, de fleste foretrekker et fint kart eller illustrasjon fremfor et heftig Excel-regneark. Vi tar hensyn til detaljer når vi produserer resultatene våre, og vi prøver alltid å finne fremstillingene som får mest mulig ut av dataene vi har, enten det er diagrammer, kart eller interaktive dashbord i PowerBI. Datakunnskaper er en ferdighet i seg selv, og vi legger spesielt vekt på det når vi jobber med prosjekter.

Hvordan ser resultatene våre ut i praksis? Her er noen eksempler på prosjekter vi har fullført. Nedenfor vil du også finne en kort liste over noen av de datakildene vi liker best.

Prosjekteksempler

Noen av datakildene vi liker best