Hvordan bruke klimabudsjett for å kutte utslipp i kommuner?

Klimabudsjett blir stadig mer populært i kommuner som vil kutte utslipp. Men hva er egentlig et klimabudsjett, og hvordan bør man bruke det i klimaarbeidet?

Endrava har vært med og utvikle Oslos klimabudsjett som har inspirert både nasjonalt og internasjonalt. Til og med New York ønsker seg nå et klimabudsjett inspirert av Oslos arbeid. Vi venter derfor at flere og flere følger etter, for dette er bra saker!

Et klimabudsjett er et styringsverktøy for å nå klimamål. Klimabudsjettet beskriver hva som skal gjøres, av hvem, når og til hvilken kostnad for å ligge under et definert årlig utslippstak. Klimabudsjettets styrke er at det er vedtatt politisk, integrert i kommunens budsjett- og styringsssystem, og følges opp på samme måte som alle andre oppgaver en kommune har. Med et klimabudsjett har man derfor brekkstangen for å gjøre klimaarbeid til business-as-usual i kommunene.

Noen tenker at et vedtatt klimabudsjett er alt man trenger for å nå klimamålene. Vår erfaring er at et naturlig trinn to (og kanskje enda viktigere enn selve klimabudsjettet) handler om den systematiske tilnærmingen til klimaarbeidet i kommunen. Til dette trengs klimaledelse.

I klimaledelse inngår det en systematisk, kontinuerlig forbedringsprosess for å planlegge, gjennomføre, kontrollere og korrigere klimaarbeidet. Klimabudsjettet er en nødvendig del av dette, men klimaledelse inkluderer mange andre områder som etablering av et klimateam, lage gode årsplaner, integrering og forankring i organisasjonen, intern og ekstern kommunikasjon, rapportering, bevisstgjøring, opplæring, hvordan skape en klimakultur, og mer til.

Enkelt oppsummert, og illustrert i figuren nedenfor, ser vi på klimabudsjettet som et styringsverktøy som hører inn under klimaledelse.

Vi kunne skrevet en hel del om klimaledelse også, men det blir gjenstand for en egen post om en liten stund. I mellomtiden returnerer vi fokus til klimabudsjettet.

Endrava mener du må gjennom følgende trinn for å etablere klimabudsjettet:

  • Bestemme omfang
  • Kartlegge utslipp
  • Utarbeide referansebane
  • Tallfeste mål og velge referanseår
  • Vurdere og velge tiltak
  • Etablere årlig utslippsramme for klimabudsjett
  • Beskrive usikkerhet

Sammenheng mellom klimaledelse og klimabudsjett

Det å komme i gang med et klimabudsjett kan være en ganske heftig opplevelse. Vårt viktigste råd er å fokusere på å få opp et greit nok rammeverk som kan forbedres over tid. Et klimabudsjett blir aldri perfekt første gangen, og mange har brent seg på å gape over for mye i første runde.

Endrava tilbyr kurs om klimabudsjett, og har til nå hatt deltakere fra over 25 kommuner og fem fylkeskommuner. Utover det har vi stadig bedre kunnskap om hva som funker og ikke gjennom et prosjekt for de norske storbyene Bergen, Kristiansand, Oslo, Stavanger og Trondheim med å videreutvikle deres klimabudsjett. Dette er et samarbeid med andre flinke folk i Asplan Viak og CICERO Senter for klimaforskning. Vi har også kickstartet klimabudsjettarbeidet i Bodø kommune og jobber med å implementere klimaledelse i Bærum kommune.

Endrava bidro med sin sterke faglige forankring og dynamiske arbeidsmetodikk i utviklingen av Bodø kommunes første klimabudsjett. Vårt team opplevde Endrava som inspirerende diskusjonspartnere, effektive utredere og dyktige prosessledere. 

Sitat fra Eirik Eide Haugmo, Bodø kommune

Endrava har inngått et samarbeid med Framsikt, slik at Framsikt sine kunder kan få økt kompetanse og faglig påfyll innenfor klimabudsjettering. Framsikt leverer et skybasert verktøy for analyse, planlegging, mål- og resultatstyring, budsjettering og rapportering til 180 kommuner og fylkeskommuner. En viktig del av verktøyet er støtte for klimabudsjettering som en del av kommunenes styringsårshjul i tråd med KS sin nasjonaleveileder for kommunal klimabudsjettering.

Funksjonaliteten er utviklet i tett samarbeid med ledende kommuner på klimabudsjettering. Framsikt har 70 medarbeidere med høy kompetanse om programvareutvikling og kommunal virksomhetsstyring. Les mer om Framsikt sitt tilbud.

Trenger du hjelp med ditt kommunale klimabudsjett? Vi vil gjerne hjelpe til! Nedenfor er en mal for ditt første klimabudsjett og en aktivitetsliste for å komme i gang med å planlegge og gjennomføre arbeidet. Disse er tilpasset kommunal sektor, men vi synes det ville vært utrolig kult om noen private selskap følger samme tankegangen for å nå egne klimamål.