Hjem » Bli kjent med Endrava

Bli kjent med Endrava

Vi er fem konsulenter som går på jobb hver dag for å bidra til en verden med netto null utslipp av klimagasser i 2050. Vi tror næringslivet og kommunene sitter på viktige og spennende løsninger i møte med klimaproblemet, og vi vil hjelpe virksomheter med den klimareisen de skal gjennom.

Våre verdier

Vi deler vår kunnskap og ekspertise med andre, og det skal være mulig for andre å etterprøve våre resultater og konklusjoner. 

Vi gir ærlige tilbakemeldinger og råd. 

Vi er åpne for nye ideer og perspektiver, og vi tror på verdien av kontinuerlig læring og forbedring. 

Vi stiller på jobb med hele oss, og behandler hverandre med respekt.

Vi har ikke alle svarene, og vi mener at samarbeid er avgjørende for å bekjempe klimatrusselen. 

Vi trenger en lang rekke perspektiver og ferdigheter for å løse klimautfordringen, og vi tror de beste løsningene finnes når vi jobber sammen.

Vi utfordrer både oss selv og kundene våre til å redusere vårt og deres klimafotavtrykk så mye og så bra som mulig. 

Alle har et selvstendig ansvar for å bidra til å løse verdens miljøutfordringer.

Vi tror at et sunt arbeidsmiljø handler om en god balanse mellom jobb og fritid, og vi tror at god oppgavefordeling og klare rutiner legger grunnlag for en god kultur. 

Vi tilbringer mye tid på jobb, og derfor skal jobben være hyggelig, positiv og gøy for alle. 

Gode relasjoner bygger på latter. 

Vi prioriterer team-building og hverandre. 

Vi tar ikke oss selv for seriøst, og vi tror at positiv energi og god stemning gir kundene våre ekstra verdi. 

Vi strekker oss for å opprettholde verdiene våre, og vi er opptatt av å være tro mot oss selv. Tillit er essensielt. Vi mener at vi alle har en plikt og en rett til å være uenige og si i fra. Vi uttrykker ulike meninger og mener at dette gir prosjektene våre en merverdi. Vi jobber alltid for å levere på tid og i tråd med kundens forventninger.

Bærekraft hos Endrava

Bærekraft er kjernen i det vi gjør i Endrava, og er en av våre viktigste selskapsverdier. Vi fokuserer arbeidet vårt på klima, som er bærekraftsmålet #13.

Gjennom vårt arbeid og prosjekter gir vi også et bidrag til andre bærekraftsmål: 7 ren energi, 9 innovasjon og infrastruktur, 11 bærekraftige byer og samfunn, 12 ansvarlig forbruk og produksjon, og 17 samarbeid for å nå målene. Vi tar hensyn til alle bærekraftsmålene, og sørger som et minimum for at våre aktiviteter ikke påvirker disse negativt.

Her er vårt eget karbonfotavtrykk

Hvert år beregner vi vårt eget karbonfotavtrykk, basert på metodene i GHG-protokollen. I likhet med mange abdre selskaper er de fleste utslippene våre indirekte, og kommer fra forretningsreiser og produkter og tjenester vi anskaffer til arbeidet vårt (dvs. datamaskiner, skjermer osv.). I 2020 estimerte vi vårt totale fotavtrykk til 3,3 tonn CO2e.

Klimaregnskapet for 2020

OmfangUtslipp [tonn CO2e]Andel av alle utslippene
Scope 1 – Direkte utslipp0
Scope 2 – Indirekte utslipp0,3
Purchased electricity *0
Purchased heating and cooling0,38 %
Scope 3 – Indirekte oppstrøm3,0
Purchased goods and services2,164 %
Fuel and energy-related activities (not included in scope 1 or scope 2) *00 %
Business travel0,823 %
Employee commuting0,14 %
Scope 3 – Indirekte nedstrøm0,0
Totale utslipp uten kompensasjon3,3tonn CO2e
Kjøp av offsets40tonn CO2e
Netto årlige utslipp etter kompensasjon-36,7tonn CO2e
* Lokal miks for elektrisitet produsert i Norge

Endravas karbonfotavtrykk i perioden 2016-2020

Vi ønsker å redusere vårt karbonfotavtrykk så mye som mulig, og derfor implementerer vi følgende utslippsreduserende tiltak på kontoret:

 • gratis kollektiv transport for alle ansatte,
 • vi foretrekker videomøter i stedet for reiser, når det er mulig,
 • hjemmekontor for de som ønsker,
 • vi beholder IT-utstyret vårt så lenge som mulig, og fikser det selv når det trengs.

Noen utslipp kan vi ikke redusere for øyeblikket, derfor kjøper vi CO2-kompensasjon gjennom CHOOOSE, for å støtte prosjekter som reduserer utslipp rundt om i verden. For å strekke oss ekstra kompenserer vi faktisk for mye mer enn det vi slipper ut.

Når det er relevant samarbeider vi med andre om bærekraft. Her er noen av organisasjonene Endrava er medlem av.

Næring for Klima

Endrava er medlem i Næring for Klima: et klimasamarbeid mellom Oslo kommune og bedrifter i Oslo-regionen. Ved å være medlem forplikter vi oss til å implementere klimaløsninger for å redusere vårt eget fotavtrykk, og å samarbeide med andre organisasjoner for å gjøre det samme.

Grønnvaskingsplakaten

Endrava signerte Grønnvaskingsplakaten, med følgende løfter:

 1. Vær ærlig og etterrettelig.
 2. Pass på at bærekraftsarbeidet ikke bare skjer i kommunikasjons- og markedsavdelingen. 
 3. Vær varsom med å snakke om viktigheten av bærekraft, natur, klima, menneskeverd og etisk handel, dersom man selv ikke har tatt reelle grep.
 4. Unngå å tåkelegge eller underkommunisere egne utslipp og negative avtrykk på klima, natur og mennesker. 
 5. Vær varsom med å bruke en stor del av markedsbudsjettet på små tiltak som ikke gjør noe med det vesentlige fotavtrykket.
 6. Unngå å kjøpe god samvittighet gjennom klimakvoter eller ved å la andre plukke plast.
 7. Bruk de etablerte merkeordningene, eller jobb for å etablere gode merkeordninger på tvers av din bransje dersom det mangler.
 8. Vær forsiktig med uttrykk som “bedre for klima”, “bedre for naturen”, “bedre for miljøet” osv.
 9. Vær varsom med å markedsføre virksomheten kun på bærekraftsmål den er god på.
 10. Vær forsiktig med å bruke donasjoner og sponsorater som bevis på at du jobber med bærekraft.