Beregning av livssyklusutslippet til lastebiler

Sammenligning av ulike drivstoff for lastebiler gir bare mening når man ser på hele livssyklusen til kjøretøyet: fra produksjon til bruk og avhendelse.

For dette prosjektet utviklet vi en modell for å beregne klimagassutslippet til en rekke drivlinjer for lastebiler gjennom hele livssyklusen til kjøretøyene.

Modellen vår gjør det mulig å sammenligne klimagassavtrykket til drivstoff og teknologier for diesel-, biodiesel-, biogass-, batteri-elektriske og hydrogenlastebiler.

Resultater for biodiesel og elektriske lastebiler

Resultatene er landsspesifikke, siden lokale verdikjeder for drivstoff og energi påvirker klimaavtrykket.