Er du klar for klimareisen?

Endrava hjelper deg på veien!

Endrava hjelper andre med å kutte klimagassutslipp. Målet vårt er en verden med netto null utslipp av klimagasser i 2050. For å komme dit må alle virksomheter gjennom en klimareise. Endravas erfarne konsulenter hjelper deg på veien.

Endravas klimareise

Vi har lang erfaring med klimaomstilling

Eric Rambech

Co-founder

Valentin Vandenbussche

Co-founder

Sigrid Møyner Hohle

Rådgiver i klimapsykologi og kommunikasjon

Rebecca Briedis

Rådgiver i klimavennlig produksjon og forbruk

Øystein Liverød

Rådgiver i klimafotavtrykk

Anne Christensen Lerum

Rådgiver i klimastrategi

Endravas rådgivere har lang erfaring med klimaomstilling fra både offentlig og privat sektor. Kompetansen vår er tverrfaglig og dekker både de tekniske, politiske og psykologiske dimensjonene ved klimaarbeid.

Vi er eksperter på klimafotavtrykk, klimarelaterte markedsanalyser, strategi, atferdspsykologi, analyse og dataprogrammering.

Vi bygger på anerkjente standarder og metoder, er glade i store mengder data, og har lang erfaring med prosessledelse.

Våre kunder

Vi jobber med en rekke organisasjoner og selskaper, bant annet:

Ta kontakt

Vi tar på oss en rekke ulike klimarelaterte oppdrag, inkludert formidlingsoppdrag, analyser og kurs.