Endrava er et konsulentselskap med fokus på bærekraft
Vi bidrar til at organisasjoner og virksomheter kan nå sine forbedringsmål


Folk er nøkkelen til suksess, teknologien skal følge

Teamet i Endrava er engasjerte ledere med kompetanse på endringsarbeid. Vi veileder organisasjoner på reisen mot bærekraftig drift. I vårt arbeid med teknologi og utslipp har vi erfart at teknologi og innovasjon står sentralt, men det største hinderet for en bærekraftig løsning er menneskene i organisasjonen.

Vi kombinerer ingeniørbakgrunn og rådgivningsferdigheter med vårt sterke engasjement for bærekraft for å finne løsningen.

Vi fokuserer på klimaendringer og energiproblemer

I Endrava ser vi på klimaendringene som den viktigste utfordringen, og måten vi bruker energi er nøkkelen til å gjøre virkelige forbedringer. Kort sagt må vi alle ta ansvar for å opptre annerledes.

Klimautfordringen er global, men ofte er vår innflytelse begrenset til det som skjer rett utenfor vinduene våre. Det er her vi må begynne, men uten å miste av syne utviklingen i andre land der beste praksis kan ha kommet lenger. Vår bakgrunn er internasjonal etter å ha jobbet og studert på tvers av 4 kontinenter, og vi tar med denne kunnskapen inn i våre oppdrag.

 

 

 

 

 

 

Vår kompetanse

Energi

Vi hjelper våre kunder med å kartlegge deres energiforbruk. Sammen, finner vi de beste tiltakene for å bytte til renere energikilder og å være mer effektive.

Mobilitet

Vi hjelper byer med å planlegge og gjennomføre overgangen til renere og smartere mobilitet. Vi koordinerer innsats på tvers av interessenter og sikrer fremgang.

Industri

Vi hjelper industrien med å identifisere kostnadseffektive måter å redusere sine utslipp, og forbedre deres energieffektivitet. Vi hjelper dem med å realisere handlingsplanen.

Vi er Endrava

Eric Rambech

Eric har ansvaret for den daglige driften i Endrava.For tiden jobber han for Klimaetaten i Oslo kommune som fagansvarlig for mobilitet hvor han planlegger og gjennomfører tiltak for å redusere klimagassutslipp.Han er kjent for sin positive innstilling og entusiasme. Samtidig er Eric drevet av å finne kjernen av problemstillingen: der hvor skoen virkelig trykker.

Med en flerfaglig bakgrunn forstår han de organisatoriske, økonomiske og tekniske barrierene, og like viktig, løsningene for å endre seg i bærekraftig retning. Du finner ham derfor gjerne fordypet i business caset for å være sikker på at løsningen er velegnet. Eric er spesielt interessert i byutvikling og koblingen mellom mobilitet og energisystemer.

Les mer om Eric

Valentin Vandenbussche

Valentin har ansvaret for teknologiutvikling i Endrava. For tiden jobber han med en rekke kunder i industri, på prosjekter relaterte til utslipp og energi. Valentin er en effektiv prosjektleder og har en spesiell teft for samarbeid og tilrettelegging av prosesser. Han tror på kreativitet og samarbeid for å løse problemer.

Han er analytisk, god på både organisering og oppsummering av ideer, og utmerker seg ved å kommunisere komplekse temaer gjennom enkle visualiseringer. Med fokus på effektivitet er Valentin alltid på jakt etter nye og bedre måter å oppnå resultater. Han er lidenskapelig opptatt av teknologi og er en selverklært nerd.

Les mer om Valentin