Endrava er et konsulentselskap spesialisert innen klima og energi
Vi hjelper organisasjoner med å kutte klimagassutslipp

Vi fokuserer på klimaendringer og energi

I Endrava mener vi at klimaendringer er den viktigste bærekraftsutfordringen, og måten vi bruker energi på er en nøkkel til å oppnå forbedringer. Organisasjoner tar i økende grad eget ansvar, og vi støtter reisen deres.

Vi hjelper organisasjoner og selskaper med å:

  • estimere klimagassutslippene sine
  • finne de beste løsningene for å redusere fotavtrykket sitt
  • kommunisere internt og eksternt om ambisjonene sine og fremgang 

Gjennom arbeidet vårt med teknologi og utslipp har vi konkludert med at teknologisk innovasjon er sentralt i bærekraftsarbeidet, men samtidig opplever vi at den største barrieren er organisatorisk. I vår tilnærming kombinerer vi derfor vår ingeniørbakgrunn med forståelse for og fokus på menneskene som skal skape endring.

Teamet vårt er tverrfaglig og i vekst

Endrava består av dyktige rådgivere med bakgrunn fra næringsliv, offentlig sektor, kommunikasjon og psykologi. Vi er eksperter på klimastrategi, klimafotavtrykk, smarte byer, mobilitet, analyse og dataprogrammering. Vi skal bli åtte-ni stykker innen slutten av 2021, og mer enn 20 innen 2025.

Eric Rambech

Eric er co-founder i Endrava. Han jobber med komplekse prosesser med et mangfold av interessenter, hvor den gode løsningen avhenger av at flere aktører finner en felles farbar vei. Klimabudsjetter, nye verdikjeder for fornybare drivstoff og reduksjon av Scope 1-2-3-utslipp er noen sentrale temaer. Eric er kjent for sin stå-på-holdning og entusiasme. Samtidig holder han teamet fokusert på å besvare det viktigste spørsmålet.

Tlf: 45 09 81 23

E-post: eric@endrava.com

Valentin Vandenbussche

Valentin er co-founder i Endrava. Han jobber for øyeblikket med industrisektoren på ulike prosjekter knyttet til utslipp og energibruk. Valentin er en effektiv prosjektleder og har gode samarbeids- og fasiliteringsevner. Han er analytisk, god til å organisere og samle ideer, og spesielt dyktig på å gjøre komplekse temaer og tallmaterial forståelige gjennom enkle visualiseringer.

Tlf: 90 71 51 54

E-post: valentin@endrava.com

Sigrid Møyner Hohle

Sigrid er rådgiver innen klimapsykologi og kommunikasjon. Hun har en PhD i psykologi, og har ekspertise innen hvordan folk forstår og reagerer på informasjon om klimaendringer. Sigrid kompletterer den tekniske og økonomiske kompetansen i Endrava med en menneskelig dimensjon som ofte er helt sentral for å skape fremgang i klimaarbeid.

Tlf: 95 73 30 60

E-post: sigrid@endrava.com

Rebecca Briedis

Med en bakgrunn fra avfallsbransjen er Rebecca nysgjerrig på sammenhengen mellom produksjon, forbruk og sirkulær økonomi. Hun mener vi må finne løsninger og tiltak som er bærekraftige, innovative og sirkulære for å redusere klimaavtrykket av vårt forbrukssamfunn. Rebecca har solide analyse-egenskaper og mener at data og beregninger må sees i et større samfunnsøkonomisk perspektiv når vi skal redusere våre klimagassutslipp.

Tlf: 91 11 73 49

E-post: rebecca@endrava.com

Øystein Liverød

Øystein har jobbet med energi- og miljøspørsmål innen eiendomsbransjen, karbonfangst, -utnyttelse og -lagring (CCUS) og klimaregnskap for store offentlige virksomheter. Han er opptatt av å finne pragmatiske og bærekraftige løsninger som reduserer selskapers klimafotavtrykk. Øystein har en tverrfaglig bakgrunn og kompetanse, og vektlegger et strategisk fokus i arbeidet med å redusere klimafotavtrykket.

Tlf: 95 70 47 85

E-post: oystein@endrava.com

Anne Christensen Lerum

Anne er statsviter og har jobbet med klimaomstilling i offentlig sektor i ni år. Hun har bakgrunn fra Statens vegvesen og Klimaetaten i Oslo kommune. Anne har jobbet overordnet med klimastrategi og klimakommunikasjon, men også med planlegging og gjennomføring av konkrete tiltak for utslippsfri mobilitet. Anne er opptatt av å skape engasjement og entusiasme for de grønne løsningene, og mener involvering og dialog er avgjørende for å få til endringer.

Tlf: 99 64 38 21

E-post: anne@endrava.com

Kundene våre stoler på oss

Vi jobber med en rekke organisasjoner og selskaper.