Endrava er et konsulentselskap spesialisert innen klima og energi
Vi hjelper organisasjoner med å kutte klimagassutslipp

Vi fokuserer på klimaendringer og energi

I Endrava mener vi at klimaendringer er den viktigste bærekraftsutfordringen, og måten vi bruker energi på er en nøkkel til å oppnå forbedringer. Organisasjoner tar i økende grad eget ansvar, og vi støtter reisen deres.

Vi hjelper organisasjoner og selskaper med å:

  • estimere klimagassutslippene sine
  • finne de beste løsningene for å redusere fotavtrykket sitt
  • kommunisere internt og eksternt om ambisjonene sine og fremgang 

Gjennom arbeidet vårt med teknologi og utslipp har vi konkludert med at teknologisk innovasjon er sentralt i bærekraftsarbeidet, men samtidig opplever vi at den største barrieren er organisatorisk. I vår tilnærming kombinerer vi derfor vår ingeniørbakgrunn med forståelse for og fokus på menneskene som skal skape endring.

Teamet vårt er tverrfaglig og i veksts

Teamet vårt består i dag av to ingeniører, en klimapsykolog og en rådgiver innen sirkulær økonomi. Vi skal bli fem-seks stykker innen slutten av 2020, og mer enn 20 innen 2025. Kontakt oss hvis du har relevant kompetanse og vil jobbe med beslutninger som gjør fremtiden bedre.

Eric Rambech

Eric jobber med komplekse prosesser med et mangfold av interessenter, hvor den gode løsningen avhenger av at flere aktører finner en felles farbar vei. Klimabudsjetter, nye verdikjeder for fornybare drivstoff og reduksjon av Scope 1-2-3-utslipp er noen sentrale temaer. Eric er kjent for sin stå-på-holdning og entusiasme. Samtidig holder han teamet fokusert på å besvare det viktigste spørsmålet.

Valentin Vandenbussche

Valentin jobber for øyeblikket med industrisektoren på ulike prosjekter knyttet til utslipp og energibruk. Valentin er en effektiv prosjektleder og har gode samarbeids- og fasiliteringsevner. Han er analytisk, god til å organisere og samle ideer, og spesielt dyktig på å gjøre komplekse temaer forståelige gjennom enkle visualiseringer.

Sigrid Møyner Hohle

Sigrid er rådgiver innen klimapsykologi og kommunikasjon. Hun har en PhD i psykologi, og har ekspertise innen hvordan folk forstår og reagerer på informasjon om klimaendringer. Sigrid kompletterer den tekniske og økonomiske kompetansen i Endrava med en menneskelig dimensjon som ofte er helt sentral for å skape fremgang i klimaarbeid.

Rebecca Briedis

Med en bakgrunn fra avfallsbransjen er Rebecca nysgjerrig på sammenhengen mellom produksjon, forbruk og sirkulær økonomi. Hun mener vi må finne løsninger og tiltak som er bærekraftige, innovative og sirkulære for å redusere klimaavtrykket av vårt forbrukssamfunn. Rebecca har solide analyse-egenskaper og mener at data og beregninger må sees i et større samfunnsøkonomisk perspektiv når vi skal redusere våre klimagassutslipp.

Paula Guillaumet
Paula Guillaumet

Paula har jobbet med utvikling av prosjekter og politikk knyttet til energi og klimaendringer, lokalt og nasjonalt. Hun er opptatt av å finne bedre forhold mellom det bygde og det naturlige miljøet, for å bevare økosystemer og fremme sosial likhet.
Hennes kompetanse er tverrfaglig, i nær tilknytning til byplanlegging, energisystemer og klimaendringer, og hun fremmer bruken av data for smartere beslutningstaking.

Kundene våre stoler på oss

Vi jobber med en rekke organisasjoner og selskaper.