Verktøy for det grønne skiftet

CaptureMap er utgangspunktet for alle dekarboniseringsprosjekter. Vår kartbaserte plattform viser store CO2-utslippere på anleggsnivå, i global skala. CaptureMap gir en helhetlig oversikt over store anlegg innen kraft og varme, industri og avfallsforbrenning, med detaljert informasjon over deres aktiviteter og utslipp.

Verktøyet brukes av mange norske og internasjonale selskaper i CCUS-bransjen i letingen etter mulige kunder for teknologi eller tjenester for fangst, transport, bruk og lagring av CO2.

Disse bruker CaptureMap:

Om oss

Endrava har mål om å hjelpe andre med å kutte klimagassutslipp. Teamet fra Endrava har siden 2012 jobbet med klima for private og offentlige organisasjoner, på tvers av sektorer: transport, industri, energi, produksjon og forbruk. Selskapet ble opprinnelig opprettet som konsulentselskap i 2016, og har nå fokus på verktøyutvikling for det grønne skiftet.

Vil du vite mer om det vi driver med, eller har du idé for et verktøy? Ta kontakt med oss.