Verktøy for det grønne skiftet

CaptureMap gir en helhetlig oversikt over store anlegg innen kraft og varme, industri og avfallsforbrenning i Europa, med detaljert informasjon over deres aktiviteter og utslipp.

Verktøyet brukes av mange norske og internasjonale selskaper i CCS-bransjen i letingen etter mulige kunder for teknologi eller tjenester for fangst, transport og lagring av CO2.

Disse bruker CaptureMap:

Om oss

Endrava har mål om å hjelpe andre med å kutte klimagassutslipp. Teamet fra Endrava har siden 2012 jobbet med klima for private og offentlige organisasjoner, på tvers av sektorer: transport, industri, energi, produksjon og forbruk. Selskapet ble opprinnelig opprettet som konsulentselskap i 2016, og har nå fokus på verktøyutvikling for det grønne skiftet.

Vil du vite mer om det vi driver med, eller har du idé for et verktøy? Ta kontakt med oss.