Endrava er et konsulentselskap med fokus på bærekraft
Vi bidrar til at organisasjoner og virksomheter kan nå sine forbedringsmål


Folk er nøkkelen til suksess, teknologien skal følge

Teamet i Endrava er engasjerte ledere med kompetanse på endringsarbeid. Vi veileder organisasjoner på reisen mot bærekraftig drift. I vårt arbeid med teknologi og utslipp har vi erfart at teknologi og innovasjon står sentralt, men det største hinderet for en bærekraftig løsning er menneskene i organisasjonen.

Vi kombinerer ingeniørbakgrunn og rådgivningsferdigheter med vårt sterke engasjement for bærekraft for å finne løsningen.

Vår kompetanse

Energi

Vi hjelper våre kunder med å kartlegge deres energiforbruk. Sammen, finner vi de beste tiltakene for å bytte til renere energikilder og å være mer effektive.

Mobilitet

Vi hjelper byer med å planlegge og gjennomføre overgangen til renere og smartere mobilitet. Vi koordinerer innsats på tvers av interessenter og sikrer fremgang.

Industri

Vi hjelper industrien med å identifisere kostnadseffektive måter å redusere sine utslipp, og forbedre deres energieffektivitet. Vi hjelper dem med å realisere handlingsplanen.

Byer

Vi hjelper byer med å definere mål for reduksjon av klimagasser og å gjennomføre klimabudsjetter. Vi hjelper også med å følge opp og forbedre klimaplaner.

Vi fokuserer på klimaendringer og energiproblemer

I Endrava ser vi på klimaendringene som den viktigste utfordringen, og måten vi bruker energi er nøkkelen til å gjøre virkelige forbedringer. Kort sagt må vi alle ta ansvar for å opptre annerledes.

Klimautfordringen er global, men ofte er vår innflytelse begrenset til det som skjer rett utenfor vinduene våre. Det er her vi må begynne, men uten å miste av syne utviklingen i andre land der beste praksis kan ha kommet lenger. Vår bakgrunn er internasjonal etter å ha jobbet og studert på tvers av 4 kontinenter, og vi tar med denne kunnskapen inn i våre oppdrag.

 

 

 

 

 

 

Vi er Endrava

Eric

Eric har ansvaret for den daglige driften i Endrava. For tiden er han innleid hos Klimaetaten i Oslo kommune som fagansvarlig for mobilitet, hvor han planlegger og gjennomfører tiltak for å redusere klimagassutslipp. Eric er kjent for sin positive innstilling og entusiasme. Samtidig er Eric drevet av å finne kjernen av problemstillingen: der hvor skoen virkelig trykker.

Les mer om Eric

Valentin

Valentin jobber for tiden med en rekke kunder i industri, på prosjekter relaterte til utslipp og energi. Valentin er en effektiv prosjektleder og har en spesiell teft for samarbeid og tilrettelegging av prosesser. Han er analytisk, god på både organisering og oppsummering av ideer, og utmerker seg ved å kommunisere komplekse temaer gjennom enkle visualiseringer.

Les mer om Valentin

Sigrid

Sigrid er rådgiver innen klimapsykologi og kommunikasjon. Hun har en PhD i psykologi, og er opptatt av hvordan folk forstår og handler på informasjon om klimaendringer og -løsninger. Sigrid kompletterer de tekniske og økonomiske ferdighetene i Endrava med en menneskelig dimensjon som ofte er nøkkelen til fremskritt i klimaarbeid.

Les mer om Sigrid

Deg?

Vi ser etter engasjerte og kompetente mennesker som kan bli med i teamet vårt.

Brenner du for klima og energi?

Ta kontakt

Vi er klimapositive!

Kjernen av det vi gjør er å hjelpe organisasjoner og bedrifter med å redusere sine CO2-utslipp. Det skulle bare mangle at vi begynner med våre egne. Vi reduserer vårt eget karbonavtrykk gjennom tiltak som kollektivt, sykkel og gange samt videomøter når det er mulig.

Likevel er de fleste av utslippene i vår virksomhet utenfor vår direkte kontroll. CHOOOSE hjelper oss med å kompensere for disse utslippene gjennom å støtte klimavennlige prosjekter rundt om i verden. For å ta det et skritt videre kompenserer vi faktisk for mer enn det vi slipper ut.

Dette gjør Endrava klimapositiv ♥ Vi oppfordrer deg til å gjøre det samme.